Ons toelatingsbeleid

Volgens de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) beslist het bestuur over de toelating van de leerling tot de openbare school. In de meeste gevallen is deze bevoegdheid overgedragen aan de directeur van de school. Voor de speciale basisschool gelden andere regels voor het toelaten van leerlingen.
Leerlingen die op Het Tangram of de Kleine Karekiet geplaatst worden, dienen een verklaring van toelaatbaarheid van het eigen samenwerkingsverband te overleggen. In de praktijk wordt dit meestal de Toelaatbaarheid Verklaring (TLV) genoemd. De contacten hierover verlopen via het SWV waterland in Purmerend, te bereiken via 0299 - 783483.

Zodra u de TLV heeft, kunt u een afspraak gaan maken met de school voor een intakegesprek en rondleiding. Dit gesprek heeft u met de directeur van de school. Als u dan definitief voor onze school kiest geeft u aan het zorgplatform door dat zij het dossier van u dochter / zoon naar ons toestuurt.
In principe nemen wij alle leerlingen die een SBO-beschikking krijgen aan. Wel behouden wij ons het recht voor om het dossier van de leerling goed door te nemen om te kijken of wij in staat zijn een passend antwoord te bieden op de hulpvraag (onderwijsbehoefte) van de leerling. Het lezen van het dossier en het treffen van voorbereiding neemt 3 weken in belslag.  Bij twijfel zullen wij in contact treden met het samenwerkingsverband voor inhoudelijk overleg. Indien nodig zal er daarna ook contact met de ouders / verzorgers opgenomen worden.

Ouders aan het woord

"De leerkrachten willen echt het beste voor mijn kind."

"De zorg is echt professioneel, met veel liefde en aandacht. De uitjes, voorstellingen et cetera zijn super leuk voor de ontwikkeling van mijn kind."