Gezondheid

Schoolarts
Alle leerlingen op het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs worden met enige regelmaat met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO). Bij leerlingen tot 8 jaar is dit 1 x per 2 jaar en bij leerlingen ouder dan 8 jaar is dit 1 x per 3 jaar. 

Centrum voor Jeugd en Gezin
Alle inwoners van Purmerend, ouders en kinderen, kunnen met vragen over opvoeding en opgroeien terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Purmerend (CJG)

Maatschappelijk werk
Aan Het Tangram is een schoolmaatschappelijk werker verbonden die tijdens het schooljaar wekelijks (woensdag) op school aanwezig is. Ouders en leerkrachten kunnen een afspraak met haar maken indien daar behoefte aan is. U kunt hierbij denken aan opvoedvraagstukken en/of ondersteuningswensen.

Orthopedagoog
Wij maken gebruik van de diensten van een orthopedagoog die wekelijks op school aanwezig is. Naast het adviseren van ouders over opvoedsituaties, houdt zij zich ook bezig met het begeleiden van kinderen (en hun ouders) bij wie de ontwikkeling of opvoedsituatie minder vanzelfsprekend verloopt.

Ouders aan het woord

"Onze zoon maakt flinke sprongen op leergebied."

"Onze problemen werden direct opgepakt. We krijgen regelmatig te horen en te zien wat hij doet op school. Heel fijn voor ons als bezorgde ouders."