Ateliers

Twee momenten per week bieden wij de meer praktische vakken aan in de vorm van ateliers. Er zijn verschillende ateliers waar de kinderen zelf een keuze voor kunnen maken en waarbinnen weer voor verschillende activiteiten kan worden gekozen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook zelf richting kunnen geven aan hun eigen ontwikkeling en interesses.
De kinderen zijn wel verplicht alle ateliers minimaal 1 keer per periode te bezoeken, maar hebben daarna de vrijheid om te kiezen. In iedere groep hangt een 'kiesbord' waar de verschillende ateliers zijn vermeld. De leerlingen kiezen dan een atelier. De kinderen gaan zelfstandig (met toezicht op afstand) naar het atelier van hun keuze.
  • Creatief
  • Techniek
  • Gymnastiek
  • Koken
  • Wereld/Natuur
  • Expressie
  • Dans
  • Yoga
De vakken aardrijkskunde en geschiedenis worden in de eigen stamgroep gegeven

Leerkrachten aan het woord

"Ik ben trots op de rust, structuur en veiligheid die wij de kinderen bieden."

"Als team zijn we telkens op zoek naar verbeterpunten binnen ons aanbod en onderwijs. Zo zoeken we samen om tot de juiste vorm van ons onderwijs te komen. Dit wordt beloond door het plezier waarmee kinderen naar onze school komen."